Hvad er

De 4 komponenter

1. Fællesskab

Vi må først erfare kærligheden og fællesskabet med Gud, før vi kan give det videre til hinanden i gruppen. Dette fællesskab af kærlighed kan udfolde sig på mange måder. 
I gruppen vil vi derfor invitere Gud til at være midtpunktet i vores fællesskab, et fællesskab som opleves autentisk og levende. Vi vil sammen lovprise, tilbede og søge ham. Kærlighed er at udvikle et fællesskab, da vi er ikke skabt til at leve for os selv, men alle er 
skabt til fællesskab med Gud og mennesker.

2. Vokse

I Livsgruppen skal vi ikke prædike for hinanden, men dele liv! Vi ser os selv som efterfølgere af Jesus, og vi vil derfor lade Ordet arbejde med vores liv (husk din bibel).  Det er et vigtigt skridt i efterfølgelsen af Jesus, da han ønsker, at vi ligner ham på alle områder i livet. 
”Ved at lade Guds Ånd forvandle vores tanker og vaner, så vi vokser op til modenhed.” (Rom. 12, 2).

3. Tjene hinanden

I Livsgruppen skal ingen stå alene. Ligesom vi drager omsorg for os selv, ønsker vi også at drage omsorg for hinanden og mærke den indbyrdes kærlighed. 
Ligesom vi oplever Åndens fællesskab, vil vi også stå sammen, drage omsorg og bede for hinanden. Her kan vi også betjene hinanden ved at bruge de åndelige gaver, som Gud har givet os til indbyrdes opbyggelse.
”Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig”. (1 Kor. 12, 26). 

4. Dele

Kærligheden består også i at udvide fællesskabet. Vi ønsker at give det videre, som ”vi har fået for intet”. Vi vil bede for vore VIP’s* og bede om visdom til, hvordan vi kan formidle Guds kærlighed og frelsesplan ind i deres liv. At give de gode nyheder videre må altid være en del af Livsgruppens livsstil.

* Very Important Person – mennesker, vi beder for, og som, vi ønsker, skal lære Jesus at kende.