Støt din kirke

- vi ønsker at tjene, elske og give til andre...

Glæden ved at være en giver

Du er altid velkommen i Levende Kirke, uanset om du bidrager økonomisk eller ej. Der betales ikke noget kontingent for at komme i kirke, og vi har ingen kirkeskat. Ethvert økonomisk bidrag skal være ud fra en personlig overbevisning og beslutning. Det koster selvfølgelig penge at drive kirken, og heldigvis har de fleste, der kommer i kirken, valgt at være faste givere. Levende Kirke er en frikirke, som drives ved frivillige gaver. Kirken er uafhængig af staten og dermed selvstændig, også økonomisk.

Jesus siger

”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mindste brødre, det har I gjort mod mig!” (Matt 25,40)

Vi ønsker at række ud til dem, som er i nød, både åndeligt og fysisk. 

Enhver gave, der bliver samlet ind, går ubeskåret til de kontaktpersoner/kirker eller organisationer, som vi har et samarbejde med i blandt andet: Pakistan og Ukraine

Frikirker og økonomi
Levende Kirke er som frikirke uafhængig af staten, hvilket også gælder økonomien. Det vil sige, at vi ikke modtager støtte fra det offentlige til bygninger og aktiviteter til forskel fra folkekirken. Børne- og ungdomsarbejdet modtager dog i begrænset omfang foreningsstøtte på samme måde som øvrige børne- og ungdomsforeninger. 

Således er det først og fremmest menighedens medlemmer, der af egne midler finansierer driften, hvad angår leje af bygninger, aktiviteter og så videre. 

Mange muligheder 
Som kirke er vi stolte af at stå på egne ben økonomisk – og ikke ligge det offentlige til last – og vi har igen og igen formået at vende udfordringerne positivt, så flere og flere medlemmer har taget ansvar som økonomiske partnere og gennem frivillige gaver. 

Som medlem – og som ven af kirken – er der mange forskellige muligheder for at være med til at støtte økonomisk. Blandt andet findes der en række skattemæssigt fradragsberettigede ordninger: Forpligtigelseserklæringer og §8A-gaver. 

Åbenhed og ansvarlighed
Til daglig står kirkens kasserer med det overordnede ansvar for økonomien, og der lægges stor vægt på udgiftsstyringen, da der er tale om betroede midler. Således fremlægges årsregnskabet og budgettet hvert år på årsmødet for alle menighedens medlemmer, og årsregnskabet og budgettet kan også rekvireres af medlemmer ved henvendelse til kassereren i forbindelse med årsmødet. 

Rådgivning? 
Man er velkomment til at kontakte kirkens kasserer, Vera Dahl, på tlf. 30 95 88 65 med henblik på en uforpligtende samtale om mulighederne for at blive økonomisk partner.
E-mail: vera.dahl@live.dk 
Vera Dahl kan også rådgive om muligheden for at betænke menighedens arbejde testamentarisk.

Klik på MobilPay knappen herover, så åbner din MobilePay App.

 

MobilePay: 676290
Bankkonto reg. 0650 kontonr. 629765891 Nordea Bank Rønne

Giv en gave til Levende Kirke Bornholm. Det er også muligt at give fradragsberettigede tiende og gaver gennem Næstved Bykirke. Navn og cpr.nr. skal kun udfyldes, hvis du ønsker skattefradrag. CVR nr. 41396970