Netværk og relationer

Vi er en del af

som er et netværk af forskellige frikirker og tjenester, som er baseret på relationer, der relaterer til hinanden i et autentisk fællesskab.

Vi ser os selv som et apostolsk netværk, hvor de forskellige tjenestegaver er i funktion.
Vi ønsker at opfylde Jesu befaling om at gøre alle folkeslagene til hans disciple og at lære dem at holde alt det, som han har befalet os. En apostolisk familie af kirker og tjenester, der samarbejder om at se Jesu Kristi Rige implementeret i Danmark og nationerne. 

Dette giver sig udtryk i vores relation og samarbejde – læs mere om dette arbejde på hjemmesiden: www.equipnations.org

Equip Nations Danmark arbejder sammen med NCMI (New covenant ministry international), som er en translokal tjeneste med et apostolsk hjerte. Det består af mænd og kvinder som gennem partnerskab hjælper med at opbygge lokale kirker, udruster og mobiliserer troende til at udbrede Guds Rige og disciple nationerne.
Der er præster, kirker og enkeltpersoner fra mere end 100 lande der samarbejder med NCMI, hvor der arrangeres konferencer, undervisning og kirkeplantning. se mere på www.equipnations.org